Home »

In welke wet- en regelgeving is de ambtelijk secretaris verankerd?

Wet op de ondernemingsraden
Wet Medezeggenschap Clienten Zorginstellingen
Diverse CAO’s