Home » … met plezier

… met plezier

Natuurlijk, er moet gewerkt worden. Maar er mag toch ook wel eens gelachen worden. Medezeggenschap is mij soms al te serieus.

Klanten dagen mij telkens weer uit om iets nieuws te bedenken. Zo ben ik gek op metaforen en dat vind je terug in de opbouw van mijn programma’s en de opzet van de dag. Werkvormen komen dan vaak als vanzelf te voorschijn. Willen de OR-leden van Milieudienst Rijnmond eens kritisch kijken naar de eigen actieplannen; dan pak je toch de Jekko-bak erbij. En als de OR zijn roer recht moet houden dan zit je voor je het weet op een echte Skûtsje.

We gaan samen een leeravontuur aan en dat mag best wel eens een beetje spannend zijn, toch?