Home » In het onderwijs

In het onderwijs

Wat werkt

Een goed functionerende medezeggenschap is van grote waarde voor het functioneren van een onderwijsorganisatie. MZ-werkt! is er van overtuigd dat het rekening houden met de belangen en wensen van de verschillende geledingen (personeel, leerlingen, ouders) de kwaliteit van de besluitvorming ten goede komt.

MZ-werkt! voor de VOO

  • Vanaf 2016 voer ik voor de Vereniging Openbaar Onderwijs met name de zogenaamde MR-start scholingen uit. Zowel in de vorm van open inschrijvingen als op locatie. Ook heb ik de cursus ‘Het ambitiegesprek’ ontwikkeld waarbij MR en directeur met elkaar in gesprek gaan over de wederzijdse verwachtingen t.a.v. de samenwerking.
  • Verder organiseer ik twee maal per jaar voor de VOO de netwerkbijeenkomsten van ambtelijk secretarissen van GMR-en in PO en VO.