Home » In het onderwijs

In het onderwijs

Wat werkt

Een goed functionerende medezeggenschap is van grote waarde voor het functioneren van een onderwijsorganisatie. MZ-werkt! is er van overtuigd dat het rekening houden met de belangen en wensen van de verschillende geledingen (personeel, leerlingen, ouders) de kwaliteit van de besluitvorming ten goede komt.

MZ-werkt! voor de VOO

  • Vanaf 2016 voer ik voor de Vereniging Openbaar Onderwijs met name de zogenaamde MR-start scholingen uit. Zowel in de vorm van open inschrijvingen als op locatie. Ook heb ik de cursus ‘Het ambitiegesprek’ ontwikkeld waarbij MR en directeur met elkaar in gesprek gaan over de wederzijdse verwachtingen t.a.v. de samenwerking.
  • Verder lever ik inhoudelijke bijdrage aan de netwerkbijeenkomsten van ambtelijk secretarissen van GMR-en in PO en VO. Deze worden twee maal per jaar georganiseerd door de VOO.

Op 4 september heeft Marco Frijlink namens de Vereniging Openbaar Onderwijs aan de Kamercommissie Onderwijs verteld wat zij vinden van artikel 23. Een helder verhaal: kinderen van allerlei gezindte zouden samen naar school moeten gaan, om van elkaar te leren en zo zelf een mens- en maatschappijbeeld te ontwikkelen, ter voorbereiding op onze complexe pluriforme maatschappij. Hierboven kun je dit debat terugzien.