Home » Lidmaatschappen en certificering

Lidmaatschappen en certificering


VASMO lid

VASMO is een beroepsvereniging waarvan de leden werkzaam zijn als Vasmo logoambtelijk secretaris van een medezeggenschapsorgaan. Nog lang niet alle medezeggenschapsorganen laten zich professioneel ondersteunen door een ambtelijk secretaris. De VASMO verricht lobby-activiteiten bij politici, werkgevers, medezeggenschapsorganen, vakorganisaties en opleidingsinstituten om de bekendheid van de functie te vergroten. Ook probeert de VASMO de wettelijke basis voor de functie te verbeteren.

Als lid van de werkgroep PE-punten houdt ik mij bezig met de vraag of invoering van deze punten kan bijdragen aan de verdere profilering en versterking van het beroep van ambtelijk secretaris.

 

Lid van de BVMP

De BVMP is een vereniging voor en door professionals werkzaam in de medezeggenschap. Als BVMP logoberoepsvereniging wil zij actief bijdragen aan deskundigheidsbevordering en kwaliteitsbevordering in de sector. Tevens bieden zij de mogelijkheid om met andere professionals in contact te komen, waardoor professionals van en met elkaar kunnen leren.

Ik maak deel uit van de commissie intern. Deze commissie draagt bij aan de ontwikkeling van de professionaliteit en de vakkennis van de medezeggenschapsprofessionals erektilemed.de. De commissie organiseert verschillende activiteiten die bijdragen aan zowel de deskundigheidsbevordering van de medezeggenschapsprofessionals als de onderlinge verbinding tussen de verschillende professionals. De commissie organiseert verschillende workshops, summercourses en andere informatieve bijeenkomsten, alsook netwerkbijeenkomsten.

 

CRKBO geregistreerd

CRKBO_1

MZ-werkt! is als scholings- en trainingsbureau ingeschreven in het Register Kort Beroepsonderwijs,en is daardoor een geregistreerde instelling als bedoeld in de Europese btw-richtlijn. Dit heeft tot gevolg dat het opleidings- en cursusaanbod vrijgesteld blijft van btw. De registratie betekent ook een erkenning van de kwaliteit van de opleidingen en cursussen van ons opleiding- en cursusaanbod.

Het advieswerk valt niet onder de BTW vrijstelling.