Home » … als trainer

… als trainer

Mijn kracht zit hem in het uitzetten van de koers. Daarbij spelen de wettelijke kaders een ondersteunende rol maar ook niet meer dan dat. Toewerken naar een gedeelde visie en werkbare afspraken maken, daar gaat het om. En hand en spandiensten verrichten waar er een efficiencyslag nodig is in het werken met medezeggenschap.