Home » … als ondersteuner

… als ondersteuner

Als ambtelijk secretaris werk ik voor de medezeggenschapsorganen van de Koninklijke Aurisgroep. Omdat de werkzaamheden zowel intensieve zorg als (speciaal) onderwijs betreffen ondersteun ik de ondernemingsraad, onderdeelcommissies, de medezeggenschapsraad en vijf deelraden alsmede de cliëntenraad. Dit doe ik in nauwe samenwerking met de medezeggenschap en bestuurder. Ik houd mij bezig met de verdere uitbouw en inrichting van de medezeggenschap en adviseer over wetgeving en de bijbehorende procedures.

Auris is een organisatie voor mensen die ondersteuning nodig hebben bij horen,spreken of taal.