Medezeggenschap werkt!

Of het nu gaat om de ondernemingsraden, de belangen van cliƫnten, vrijwilligers of de medezeggenschap in het onderwijs; als we met elkaar de schouders eronder zetten komt er iets goeds uit, altijd!

En ik ben blij daar aan te mogen bijdragen. Door ondersteuning te bieden aan het proces, verheldering te brengen daar waar nodig en tools aan te reiken waarmee je vooruit komt.

Niet omdat ik het beter weet maar omdat het zich heeft bewezen!

Ron van der WensMijn kracht zit hem in het uitzetten van de koers. Daarbij spelen de wettelijke kaders een ondersteunende rol maar ook niet meer dan dat. Toewerken naar een gedeelde visie en werkbare afspraken maken, daar gaat het om. En hand en spandiensten verrichten waar er een efficiencyslag nodig is in het werken met medezeggenschap.

 

Twitter Widget